Suannon Board

You are not logged in.

#76 2006-01-25 19:52:10

---(**PUNTKRUB**)---
อัครมหาเสนาบดี
Registered: 2006-01-24
Posts: 1,030

Re: คิดว่าคุณภาพ ร.ร.เราเปนไง

หยุดเยอะดีออก เยอะจนเรียนม่ายรุเรื่อง หุหุๆๆ จาด้ายไปเที่ยวบ่อยๆๆด้วย

Offline

#77 2006-01-25 20:01:12

sonicboom_ohm
ผู้บัญชาการ
From: [S]K[N] # 29 *
Registered: 2006-01-04
Posts: 818

Re: คิดว่าคุณภาพ ร.ร.เราเปนไง

แต่ถ้าหยุดเยอะก้อม่ายด้ายเจอหน้าเพื่อนนะสิ

Offline

#78 2006-01-25 20:06:28

~ผักบุ้ง~
สมาชิก
From: รู้ไปทำไม?
Registered: 2006-01-05
Posts: 651

Re: คิดว่าคุณภาพ ร.ร.เราเปนไง

อย่าหยุดเลย....ขอร้อง

Offline

#79 2006-01-25 20:20:13

Junno
สมาชิก
From: skn.27 - - GE20 E65 KU69 *
Registered: 2005-03-12
Posts: 5,119
Website

Re: คิดว่าคุณภาพ ร.ร.เราเปนไง

ดีหมดแล่ะ
ไม่ชอบจารย์บางคน
เหมือนไม่อยากสอน ?

สอนไม่รุเรื่อง
ก็โทษนักเรียน -_-a
กุละกลุ้ม~

Offline

#80 2006-01-26 00:00:56

suannon @home
ผู้ดูแลบอร์ด
From: skn #24 / UW 132
Registered: 2005-03-12
Posts: 1,219
Website

Re: คิดว่าคุณภาพ ร.ร.เราเปนไง

อยู่สวนนนท์ ได้เจออาจารย์สอนดีหลายคน แต่ก็จะดียังไงก็ยังติดแนวเดิมคือ อาจารย์มักจะพูดอยู่ข้างเดียว และขาดการร่วมมือเรียนจากนักเรียน เป้าหมายขออภัยที่ใช้ภาษาไม่ถูก เพราะอธิบายได้ดีกว่าในภาษาอังกฤษ

สิ่งที่โรงเรียน/มหาวิทยาลัยที่อเมริกา ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีผู้สอนเป็นผู้นำทาง

- ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตน แทนการให้อาจารย์มาป้อน (หรือยัด) ความรู้ใส่ปาก
- ฝึกให้นักเรียนรู้จักทำงานและช่วยกันแก้ปัญหา (Teamwork)
- รู้จักแก้ปัญหาและหาคำตอบโดยกระบวนการคิด วินิจฉัย การค้นคว้าวิจัย และ การปรึกษากับคนอื่น (ผู้สอน ผู้เรียน และ ผู้รู้)
- รู้จักสื่อสารความรู้และความคิดในรูปแบบที่ได้ใจความ ต่อกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
- รู้จักใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า จัดระเบียบ และสื่อสารความรู้

เรียนในมหาวิทยาลัยก็จะเป็นแบบนี้ และเป็นมากขึ้น ถึงเรียกว่า นักศึกษา ไง ต้องรู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง มากสุดก็มีเลคเชอร์ แต่นอกนั้นต้องไปอ่านเอง ทำแบบฝึกหัด มาคุยกันในห้องเรียน แล้วมีผู้สอนอยู่เพื่อตอบคำถามที่ไม่รู้เรื่องจริงๆ (แล้วแต่แนวการสอนของผู้สอนแต่ละคน และไม่ทราบว่า ม. ที่เมืองไทยเขาสอนยังไง แต่คงคล้ายกัน)

สิ่งที่ต้องแก้ไขโดยด่วนคือ ความแออัดในห้องเรียน ตอนที่พี่อยู่ ม.ต้น ห้องพี่มี 57 คน ม.ปลายมี 40 กว่าคน (เท่านี้มากสุด) เพราะยิ่งมีนักเรียนในห้องมากขึ้น อาจารย์ก็จะเสียเวลาการเรียนไปคุมนักเรียน ได้ยินมาว่าอัดกัน 60-70 คน จริงเปล่า?

ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน http://www.skn.ac.th/yut.htm ดีพอใช้ได้ เริ่มได้ดี แต่หากไม่ปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ ผลจะไม่ออกมาตามที่ต้องการ

รักโรงเรียนไม่หมายความว่าจะ วิพากษ์วิจารณ์ ไม่ได้ ที่วิพากษ์วิจารณ์ ก็เพราะอยากเห็นโรงเรียนพัฒนาสภาพการเรียน เพื่อประโยชน์ของอนาคตของชาติ เพราะรักโรงเรียนไง

Offline

Board footer

Powered by FluxBB