Suannon Board

You are not logged in.

#1 2005-04-01 14:37:20

suannon @home
ผู้ดูแลบอร์ด
From: skn #24 / UW 132
Registered: 2005-03-12
Posts: 1,221
Website

ผู้ใช้เว็บบอร์ดทุกคนควรอ่าน Update 2005-06-10

Update 2005-06-10
ความคืบหน้าโครงการเว็บไซต์นักเรียน โฮสต์ มีแววว่าอาจจะได้แล้ว ขณะนี้กำลังเจรจา ขอรายละเอียด เพิ่มเติม กับทางโฮสต์ ส่วนโดเมน อาจมีการเปลี่ยนแปลงจาก websuannon.com ไปเป็นอย่างอื่น เช่น sknsc.com, suannon.net, skn.in.th เป็นต้น ในเรื่องของบอร์ด ก็จะใช้ phpBB อย่างเดิม รุ่นพี่เสนอมาว่าอาจไม่มีระบบยืนยันตัวตนก็ได้ แต่กำลังพิจารณาระบบอื่นด้วย หากสามารถทำงานได้ดีกว่า phpBB ที่มีอยู่ (ประสิทธิภาพระบบ ความยากง่ายในการใช้ การต่อขยาย)

Host

ตอนนี้ websuannon.com กลับมาออนไลน์แล้ว แต่ว่าในวันที่ 20 เมษายนนี้ สัญญาเช่ากับโฮสต์ของเว็บจะหมดอายุ เป็นผลให้ websuannon.com ปิดตัวลงไปจนกว่าจะพิจารณาจัดหาโฮสต์ใหม่เพื่อทำ websuannon.com ต่อไปอีก 1 ปี

ขณะนี้ทำการ Redirect ผู้ใช้ไปยังบอร์ดชั่วคราวที่ http://skn.mypunbb.com (จดเอาไว้ จะได้ไม่อดเล่นบอร์ด) หรือเข้าผ่าน URL สั้น http://sknboard.tk ก็ได้

หลังจากวันที่ 20 เมษายน จะไม่สามารถเข้า websuannon.com ได้อีกจนกว่า กน. จะดำเนินการเช่าโฮสต์และจดทะเบียนโดเมนใหม่

ลายเซ็น

พี่ๆ ผู้ดูแลได้้คุยกันแล้ว สรุปได้ว่า ไม่ควร ให้มีรูปภาพในลายเซ็น เพราะเกะกะทำให้อ่านกระทู้ยาก ถ้าจะตกแต่งก็ใช้อักษรกับสีละกันนะ

ข้อตกลงก่อนใช้ - ข้อบัญญัติเว็บบอร์ด

จากข้อบัญญัติเว็บบอร์ดแห่งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พ.ศ. 2547 (ฉบับแก้ไข มีนาคม 2548)

ข้อบัญญัติเว็บบอร์ด ส.ก.น. เปรียบเหมือนกับรัฐธรรมนูญ เป็นกฎที่กำหนดขอบเขตต่างๆ ภายในบอร์ด ตั้งแต่ ผู้ดูแล ถึง ผู้ใช้ และ การบริหารต่างๆ

มาตรา 4  ในข้อบัญญัตินี้
    "บอร์ด" หมายความว่า ระบบเว็บบอร์ด (กระดานข่าวออนไลน์) ส.ก.น. และ ส่วนประกอบต่างๆ
    "ผู้ใช้" หมายความว่า ทุกคนที่เข้าไปใช้งานบอร์ด และกระทำสิ่งใดๆ ภายในบอร์ด
    "ข้อความ/ข้อมูล" หมายความว่า ข้อมูลใดๆที่เก็บอยู่ในระบบฐานข้อมูลและพื้นที่ของเว็บบอร์ด รวมข้อมูลที่นำจากแหล่งอื่นนอกระบบมาแสดงภายในระบบ
    "สมาชิก" หมายความว่า ผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับระบบ มีชื่อเข้าใช้ รหัสผ่าน และบัญชีสมาชิกกับบอร์ด

หมวด 1  การนำเสนอข้อมูล

มาตรา 6  ห้ามนำเสนอข้อความ อันเป็น/หรือส่อไปในทางหยาบคาย ลามก อนาจาร ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี

มาตรา 7  ห้ามนำเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้ง ท้าทาย ชักชวนให้ก่อเกิดความวุ่นวาย ในระหว่างบุคคล องค์กรและสถาบันต่างๆ

มาตรา 8  ห้ามนำเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความผู้อื่นให้ได้รับการดูหมิ่น เกลียดชัง จากบุคคลอื่นโดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน

มาตรา 9  ห้ามนำเสนอและสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ที่เป็นความลับและไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ (หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ รูปถ่าย ฯลฯ โปรดเคารพสิทธิส่วนบุคคลด้วย)

ข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอโดยผู้ใช้งาน ความรับผิดชอบต่อเนื้อหาเหล่านั้นจะเป็นของผู้ใช้งานผู้นั้นเท่านั้น SKN BoardMaster Team จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆที่นำเสนอโดยผู้ใช้งาน แต่จะให้ความร่วมมือในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ บุคคล หรือองค์กรอื่นๆ

หมวด 3  สมาชิกและผู้ใช้

มาตรา 20  ผู้ที่จะตั้งและตอบกระทู้ต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นในบางช่วงเป็นกรณีพิเศษโดยผู้ดูแลบอร์ด

มาตรา 21  สมาชิกของเว็บบอร์ด จะได้รับสิทธิการเป็นสมาชิกตามที่ผู้ดูแลกำหนด

มาตรา 22  สมาชิกต้องให้ข้อมูลที่ตรงความเป็นจริงกับเว็บบอร์ด

มาตรา  23  ในอนาคตอาจจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุลจริง ตามความเหมาะสม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเก็บไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

มาตรา 24  สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติของเว็บบอร์ดเพื่อรับสิทธิที่กำหนด

มาตรา 25  การลงทะเบียนกับเว็บบอร์ดถือว่าเป็นการยอมรับและตกลง

หมวด 4  ความมั่นคงของข้อมูล

มาตรา 26  SKN BoardMaster Team ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลลับของผู้ใช้บอร์ดแก่ผู้ใด เว้นแต่จะเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฏหมาย

หมวด 5  บทลงโทษ

มาตรา 28  การพิจารณาลงโทษอยู่ในดุลพินิจของผู้ดูแลเว็บบอร์ด โดยอยู่ในขอบเขตของเหตุและผล

มาตรา 29  ผู้ฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้จะได้รับโทษตามความเหมาะสมหรือกำหนดไว้ ได้แก่ ถูกลบกระทู้/คำตอบ ลบสมาชิก แบนไอพี ลงโทษตามกฎของโรงเรียน หรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทางอาญาและแพ่ง

หมวด 6  การเงิน

มาตรา 32  รายได้ในการบำรุงและพัฒนาเว็บบอร์ด มาจากเงินของทีมงานผู้ดูแลบอร์ด จากเงินสนับสนุนของคณะกรรมการนักเรียน รับเงินสนับสนุนจากภายนอก หรือ จากการเก็บค่าบำรุงบริการออนไลน์ (โดยอนุญาตจากโรงเรียน)

มาตรา 33  ต้องไม่มีการแสดงโฆษณาต่างๆ ที่สร้างความรำคาญ บาดตา ผู้ใช้

มาตรา 34  การโฆษณาในเว็บบอร์ด ต้องกระทำผ่านระบบที่ทีมงานกำหนดไว้ โดยชำระค่าเช่าพื้นที่โฆษณาแล้ว

มาตรา 35  กรณีที่ไม่สามารถหาเงินมาบำรุงเว็บบอร์ดให้คงบริการอยู่ได้ จำเป็นต้องระงับการให้บริการ หรือ ใช้เว็บบอร์ดสำรอง ไปชั่วคราวจนกว่าจะหารายได้มาให้เว็บบอร์ดอยู่ต่อไปได้

Last edited by suannon @home (2005-06-11 04:21:30)

Offline

#2 2005-04-01 15:04:25

Junno
สมาชิก
From: skn.27 - - GE20 E65 KU69 *
Registered: 2005-03-12
Posts: 5,119
Website

Re: ผู้ใช้เว็บบอร์ดทุกคนควรอ่าน Update 2005-06-10

อืม เข้าใจแล้วคับ ว่าแต่ก็จะยังไม่มีบอร์ดใหม่ใช่ปะงับ ??

จนก่าจามีการจดโดเมนใหม่อ่า


sikd1.gif bbchan3.gif
»»» พีจุนโนะ 우영               :: I AM HOTTEST VIP. !
. ♥i want you  . .   Why do you HESITATE ? *

Offline

#3 2005-04-01 20:12:16

Tangmae*
Suannonweb Team
From: จากเกาะ CJR
Registered: 2005-03-15
Posts: 5,327

Re: ผู้ใช้เว็บบอร์ดทุกคนควรอ่าน Update 2005-06-10

กฏหมายแห่งสวนนท์บอร์ดมาแล้นนนนนนนนน


Red-Airi.png
โลกของใคร โลกของมัน    Tangmae's เอ็กตีน
ตัดให้ขาดเลยฉับๆ ตัดให้ขาดเลยฉับๆ อย่ามัวเสียดาย ร้องไห้อยู่เลย
SKN ,#28  Generation

Offline

#4 2005-04-02 11:31:27

wunMapraw
สมาชิก
Registered: 2005-03-14
Posts: 8,005

Re: ผู้ใช้เว็บบอร์ดทุกคนควรอ่าน Update 2005-06-10

ก็กลับมาเป็นบอร์ดชั่วคราวอีกและ

Offline

#5 2005-04-02 19:15:14

~nARAl< JuNG~
สมาชิก
Registered: 2005-03-16
Posts: 1,287

Re: ผู้ใช้เว็บบอร์ดทุกคนควรอ่าน Update 2005-06-10

เหอๆ เซงอ่า สุดท้ายก้อเปนบอดชั่วคราวอย่างที่ที่ว่าอ่า


*|| เลือดจะหลั่งโชลมดินจนสิ้นใจ สวนกุหลาบฯไม่ถอยใครแม้ก้าวเดียว ||*

Offline

#6 2005-04-03 09:27:09

<BeaR>
สมาชิก
From: 4405 / 2547
Registered: 2005-03-12
Posts: 3,635
Website

Re: ผู้ใช้เว็บบอร์ดทุกคนควรอ่าน Update 2005-06-10

เหมือนกันอ่า แต่ก็มีไรให้ทำ


PLFC  .."  311 Up To  ...  602

ขอบคุณ ..      311  สำหรับ  บทเริ่มต้น ...    &    602 .. สำหรับ  บทส่งท้าย  .. 18111   .. !?!

Offline

#7 2005-04-04 00:48:21

~nARAl< JuNG~
สมาชิก
Registered: 2005-03-16
Posts: 1,287

Re: ผู้ใช้เว็บบอร์ดทุกคนควรอ่าน Update 2005-06-10

เหอๆ งุงิ  แล้วเมื่อไรจาด้ายใช้บอดใหม่อ่า เซงๆๆกะบอดเนี้ยไงก้อม่ายรู้ หุหุ - -*


*|| เลือดจะหลั่งโชลมดินจนสิ้นใจ สวนกุหลาบฯไม่ถอยใครแม้ก้าวเดียว ||*

Offline

#8 2005-04-09 12:19:11

ซื่อบื้อman
สมาชิก
From: ตำหน&#
Registered: 2005-03-19
Posts: 72

Re: ผู้ใช้เว็บบอร์ดทุกคนควรอ่าน Update 2005-06-10

ซาบแล้ว


อยากหลับตาอยู่อย่างนั้นทำอยู่อย่างนั้น ฝันถึงเธอเรื่อยไป
เพราะความจริงคงไม่มีทางใด
ทำให้เราได้รักกันทำได้แค่นั้นทำได้แค่นี้
ทำได้เพียงแค่ฝัน ต้องหลอกตัวเองฝันไปวันๆไม่มีทางฝันมันเป็นจริง

Offline

#9 2005-04-09 12:40:48

suannon @home
ผู้ดูแลบอร์ด
From: skn #24 / UW 132
Registered: 2005-03-12
Posts: 1,221
Website

Re: ผู้ใช้เว็บบอร์ดทุกคนควรอ่าน Update 2005-06-10

คงต้องใช้ไปเรื่อยๆ จนได้ที่อยู่ใหม่ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ (ที่อยู่บอร์ดเก่าจะหมดอายุแล้ว)

Offline

#10 2005-04-09 12:46:50

Junno
สมาชิก
From: skn.27 - - GE20 E65 KU69 *
Registered: 2005-03-12
Posts: 5,119
Website

Re: ผู้ใช้เว็บบอร์ดทุกคนควรอ่าน Update 2005-06-10

เหอ จารอนะคับ


sikd1.gif bbchan3.gif
»»» พีจุนโนะ 우영               :: I AM HOTTEST VIP. !
. ♥i want you  . .   Why do you HESITATE ? *

Offline

#11 2005-04-09 16:26:22

nam
สมาชิก
Registered: 2005-03-12
Posts: 311

Re: ผู้ใช้เว็บบอร์ดทุกคนควรอ่าน Update 2005-06-10

รับทราบคับ


อ่านทามมัย................ใครให้อ่าน............. - -

Offline

#12 2005-04-09 21:35:11

ice thitiwat_kimji(เทรุ)
สมาชิก
Registered: 2005-03-12
Posts: 740
Website

Re: ผู้ใช้เว็บบอร์ดทุกคนควรอ่าน Update 2005-06-10

รับทราบเปลี่ยน    เอ้ากิมจิไรเดอร์ ลุย


warwick   stremmer  5    in mydrem

Offline

#13 2005-04-10 14:07:42

Kularb Chompoo - Fah
ผู้คุมกฎสูงสุด
From: สวนกุหลาบฯ
Registered: 2005-03-22
Posts: 678

Re: ผู้ใช้เว็บบอร์ดทุกคนควรอ่าน Update 2005-06-10

รับทราบเช่นกันครับ ต้องชั่วคราวไปก่อน


ชาตินิยมสวนกุหลาบฯ
เมื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพ สวนกุหลาบฯจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
กุหลาบเป็นกระถางไม่จางกลิ่น สวนกุหลาบฯเปลี่ยนถิ่นไม่จางสี
p1020419gg7.th.jpg

Offline

#14 2005-04-11 13:35:45

satoru
ผู้ดูแลบอร์ด
From: มศก.66 & ส.ก.น.27
Registered: 2005-03-15
Posts: 7,081

Re: ผู้ใช้เว็บบอร์ดทุกคนควรอ่าน Update 2005-06-10

รับทราบเช่นกัน แว้บ ไปบอร์ดเนกิมะ ไทยแฟนคลับ ก่อน

Offline

#15 2005-04-12 22:00:47

Junno
สมาชิก
From: skn.27 - - GE20 E65 KU69 *
Registered: 2005-03-12
Posts: 5,119
Website

Re: ผู้ใช้เว็บบอร์ดทุกคนควรอ่าน Update 2005-06-10

เหอๆ เล่นซีลไปพลางๆ จารอคับ


sikd1.gif bbchan3.gif
»»» พีจุนโนะ 우영               :: I AM HOTTEST VIP. !
. ♥i want you  . .   Why do you HESITATE ? *

Offline

#16 2005-04-14 19:00:21

al2m-junk
สมาชิก
From: suankularb non
Registered: 2005-03-12
Posts: 58
Website

Re: ผู้ใช้เว็บบอร์ดทุกคนควรอ่าน Update 2005-06-10

ทราบ แต่อึดอัดจิง หุหุ


[A]notherz [R]amkinz [M]anual $tr3EtZzz Boiz -- mez --

Offline

#17 2005-04-20 18:38:58

wunMapraw
สมาชิก
Registered: 2005-03-14
Posts: 8,005

Re: ผู้ใช้เว็บบอร์ดทุกคนควรอ่าน Update 2005-06-10

นี่ก็หมดอายุแล้ว อ่า แล้วเมื่อไหร่เว็บสวนนนท์จากลับมา แล้วจะกลับมารึปล่าว

Offline

#18 2005-04-24 20:39:36

bankkubpom
คนแลดูบอร์ด
Registered: 2005-04-22
Posts: 359

Re: ผู้ใช้เว็บบอร์ดทุกคนควรอ่าน Update 2005-06-10

เพิ่งเล่นอ่า   พีๆๆ   เอารูปลงไงเลอ :[


ความสุขที่ยาวนาน จะเผาผลาญความเป็นคน      คนทุกข์ที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน
0098115.jpg
keroroabsolutefanuserbar.png
image.php?id=44F0_49D65CB4&gif

Offline

#19 2005-04-25 12:55:29

suannon @home
ผู้ดูแลบอร์ด
From: skn #24 / UW 132
Registered: 2005-03-12
Posts: 1,221
Website

Re: ผู้ใช้เว็บบอร์ดทุกคนควรอ่าน Update 2005-06-10

ผมตอบไม่ได้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ เพราะทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของคณะกรรมการนักเรียน ผมเป็นเพียงผู้มาทำ/ดูแลระบบ ไม่ใช่ผู้ทำนโยบาย แม้จะมีอิทธิพลในการดำเนินนโยบายของเว็บอยู่พอสมควร

ถ้าไม่ได้เว็บสวนนนท์กลับมาเปิดอีกก็ยังมีที่นี่ให้เล่นกัน

วิธีลงรูปให้ไปอ่านที่ http://skn.mypunbb.com/viewtopic.php?id=89 ครับ ผู้ใช้บอร์ดแนะนำเอง

Offline

#20 2005-04-25 22:06:24

Junno
สมาชิก
From: skn.27 - - GE20 E65 KU69 *
Registered: 2005-03-12
Posts: 5,119
Website

Re: ผู้ใช้เว็บบอร์ดทุกคนควรอ่าน Update 2005-06-10

bankkubpom wrote:

เพิ่งเล่นอ่า   พีๆๆ   เอารูปลงไงเลอ :[

เอ้อ พี่แบงค์ แล้ว ปฐมนิเทศ ไปป่ะอะ วันนี้ เหน ไม่มา ..


sikd1.gif bbchan3.gif
»»» พีจุนโนะ 우영               :: I AM HOTTEST VIP. !
. ♥i want you  . .   Why do you HESITATE ? *

Offline

#21 2005-04-27 17:51:55

wunMapraw
สมาชิก
Registered: 2005-03-14
Posts: 8,005

Re: ผู้ใช้เว็บบอร์ดทุกคนควรอ่าน Update 2005-06-10

อืมมม แล้วจะรอเว็บสวนนนท์ ต่อปายย

Offline

#22 2005-04-29 21:13:46

ice thitiwat_kimji(เทรุ)
สมาชิก
Registered: 2005-03-12
Posts: 740
Website

Re: ผู้ใช้เว็บบอร์ดทุกคนควรอ่าน Update 2005-06-10

เหอะๆ


warwick   stremmer  5    in mydrem

Offline

#23 2005-05-05 12:03:11

~nARAl< JuNG~
สมาชิก
Registered: 2005-03-16
Posts: 1,287

Re: ผู้ใช้เว็บบอร์ดทุกคนควรอ่าน Update 2005-06-10

สุดท้าย ก้อต้อง นั่งรอ นอนรอ ยืนรอ ...ออออ... ต่อไปปปป อีกตามเคยยยย....


*|| เลือดจะหลั่งโชลมดินจนสิ้นใจ สวนกุหลาบฯไม่ถอยใครแม้ก้าวเดียว ||*

Offline

#24 2005-05-11 19:59:29

Ironmask
สมาชิก
Registered: 2005-05-11
Posts: 13

Re: ผู้ใช้เว็บบอร์ดทุกคนควรอ่าน Update 2005-06-10

อืมม ...


ผมไร้ค่าอ่ะ big_smile
-------------------
เพื่อชุมนุมโกะของเรา ผมจะพยายาม tongue

Offline

#25 2005-05-21 17:40:01

~nARAl< JuNG~
สมาชิก
Registered: 2005-03-16
Posts: 1,287

Re: ผู้ใช้เว็บบอร์ดทุกคนควรอ่าน Update 2005-06-10

อืมมมม.. นะวันนี้ก้อยังไม่เหนมีไรคืบหน้าเลย


*|| เลือดจะหลั่งโชลมดินจนสิ้นใจ สวนกุหลาบฯไม่ถอยใครแม้ก้าวเดียว ||*

Offline

Board footer

Powered by FluxBB