Suannon Board

You are not logged in.

#1 2006-03-03 10:51:57

suannon @home
ผู้ดูแลบอร์ด
From: skn #24 / UW 132
Registered: 2005-03-12
Posts: 1,221
Website

มาทำ Suannonweb กันเถอะ

เปิดรับลงทะเบียนนักเขียนแล้วครับ http://suannonweb.com/team/3/register ลงทะเบียนแล้วแจ้งทางกระทู้นี้ด้วยนะครับ

วิธีการใช้ระบบ Textpattern เพื่อเพิ่มเนื้อหาในเว็บสวนนนท์

ความประสงค์ร่วมงานกับคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ของ SKN BMT

เอกลักษณ์ของเว็บสวนนนท์

Suannon Board เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการเว็บนักเรียน [Suannonweb] ที่พัฒนาโดย SKN BoardMaster Team แต่เป็นส่วนที่สำคัญ เพราะเป็นที่ชุมนุมชาวสวนนนท์ออนไลน์ ที่ในอนาคตสามารถมาช่วยพัฒนาและประชาสัมพันธ์ส่วนอื่นๆ ของโครงการฯ

คลิกไปดู http://suannonweb.com/ แล้วคิดดู ต่อจากนั้นคลิกไปดู http://skn.ac.th/ แล้วคิด ไม่เพียงเปิดไปดูหน้าแรก ลองคลิกไปดูเนื้อหาภายในแล้วคิด คุณคิดอย่างไร

กระทู้นี้ตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจพัฒนาและอยากให้เว็บไซต์สวนนนท์พัฒนาได้ช่วยกันคิดและทำ ในที่นี้คือ เว็บนักเรียน ไม่ใช่เว็บโรงเรียน

แนวคิดคือเว็บของนักเรียน สำหรับนักเรียน แต่มีประโยชน์สำหรับครู-อาจารย์ ผู้ปกครอง และ ประชาชนทั่วไปด้วย

ตอนนี้เปิดกว้างในเรื่องความคิด เชิญแสดงความคิดเห็น ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการจะโพสต์ที่นี่ครับ

เว็บไซต์ที่ทีมงานและคุณมีส่วนร่วมพัฒนาได้ คือ suannonweb.com ส่วน skn.ac.th ทางทีมงานไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ ต้องติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

บุคคลที่ต้องการ นักข่าว~ผู้รอบรู้ข่าวสารในโรงเรียน สำหรับทำข่าว นักเขียน~ผู้รักการเขียน สำหรับวารสารออนไลน์ และ เนื้อหาอื่นๆ ของเว็บ ช่างภาพ~ถ่ายภาพประกอบข่าวและเนื้อหา นักออกแบบกราฟฟิก~พัฒนากราฟฟิกและปรับแต่งภาพสำหรับแสดงออกเว็บ เว็บมาสเตอร์/บรรณาธิการ~มีความรอบรู้ในการดูแลเว็บ HTML CSS และการทำเว็บไซต์/ตรวจทานเนื้อหา จัดระเบียบข้อมูล

งานนี้ต้องช่วยกันทำ ผมทำคนเดียวไม่ไหวแน่นอน

ได้ไอเดียว่าจะรวบรวมพวกกราฟฟิกสวยๆ ไปแจกให้ใช้กันทางเว็บนักเรียน จะได้มีพื้นหลังสวยๆ ในแบบรักโรงเรียนใช้กันทั่วหน้า

Update 2007-05-14

เอกสารข้างล่าง เขียนบนรถเมล เป็นแนวความคิด ที่อยากให้ suannonweb เป็นครับ

แค่ถ้าอยากจะทำอะไรโดยเฉพาะ ก็บอกมาได้เลยครับ จะพยายามจัดให้

รอบรั้วสวนนนท์ หนีงสือพิมพ์และวารสารออนไลน์

เป้าหมาย
    - นักเรียน ศิษย์เก่า ส.ก.น. นักเรียนจากสถาบันอื่นๆ และ ประชาชนทั่วไป
    - เป็นปากเสียงของนักเรียน ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของโรงเรียน
    - ให้ความรู้สึกว่าเหมือนได้ไปอยู่ที่สวนกุหลาบนนท์จากการอ่านข่าวและบทความ
    - เป็นแหล่งข่าวสารและความรู้ที่เชื่อถือได้
    - รายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนความจริง กล้าสืบหาข้อเท็จจริง

เนื้อหาส่วนหนีงสือพิมพ์
    - เหตุการณ์ในโรงเรียน ทุกประเภทที่พบในชีิวิตประจำวัน
    - ผลการแข่งขันทางวิชาการ กีฬาสี กีฬาระหว่างโรงเรียน วงโยธวาทิต และการแข่งขันอื่นๆ
    - ข่าวสารในวงการศึกษา การประชาสัมพันธ์กิจกรรมนอกห้องเรียน
    - ประกาศโรงเรียนต่างๆ
    - บทบรรณาธิการ ความเห็นเหตุการณ์ต่างๆ (ให้ชี้แจงว่าเป็นความเห็น ไม่ใช่ข่าว)

รูปแบบและน้ำเสียงข่าว
    ภาษาเขียนอย่างทางการถึงกึ่งทางการ แบบเขียน Blog ให้มีความเชื่อถือแต่เป็นกันเอง เขียนให้กระชับ ได้ใจความ สามารถมีภาพประกอบ หรือ ใช้ภาพเป็นข่าว พร้อมข้อความอธิบายภาพ

เนื้อหาส่วนวารสาร
    - เรื่องราวชีวิตเด็กสวนนนท์
    - รายงานพิเศษกิจกรรมขนาดใหญ่แบบเจาะลึก
    - สัมภาษณ์นักเรียนดีเด่นหรือบุคคลที่น่าสนใจ
    - เรื่องสัพเพเหระ ปกิณกะ ที่คิดว่าน่าอ่าน
    - นิยาย คำกลอน และเรื่องแต่ง
   
รูปแบบและน้ำเสียงบทความวารสาร
    ไม่จำกัด ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับรูปแบบงานเขียน ควรเป็นผลงานของตัวเอง ไม่ใช้่การคัดลอกเนื้อหาจากแหล่งอื่นนอกจากจะใช้เป็นแหล่งอ้างอิง
   
สื่อผสมและเทคโนโลยีใหม่
    - สนับสนุนการใช้ภาพ เสียง วิดิทัศน์ และสื่อผสม อย่างเต็มที่
    - สนับสนุนการจัดทำรายการ Podcast ทั้งแบบเสียงและวิดิโอ

ระบบจัดการเนื้อหา (CMS)
    - ข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้องเก็บอยู่บนเซิฟเวอร์ของเว็บไซต์
    - ใช้ Textpattern (Txp) จัดการเว็บไซต์
    - การแต่งข้อความสามารถใช้ Textile และ/หรือ XHTML+CSS วิธีใช้ Textile
    - ภาพ และ ไฟล์ ให้อัพโหลดผ่านระบบ Txp
    - ภาพจำนวนมากให้อัพโหลดไปเก็บในระบบ Gallery เฉพาะ (แยกจาก Txp)

การแต่งข้อความ
    - การแต่งข้อความ (ฟอนต์ ตัวหน้า เอียง สีตัวอักษร) ที่ใช้ต้องมีความหมาย (Semantic) ไม่ใช่การแต่งเพื่อให้สวยงาม
    - ให้ใช้คุณสมบัติที่มีอยู่ให้เต็มที่ และ ถูกต้อง ตัวอย่าง เช่น
        - รายชื่อให้ใช้ * หรือ # ใน Textile หรือ ul หรือ ol ใน XHTML
        - หลีกเลี่ยงการใช้ภาพแทนข้อความและตาราง

ไฟล์
    - ใช้ให้เหมาะสมกับประเภท
    - หลึกเลี่ยงไฟล์ไมโครซอฟท์ออฟฟิศถ้าไม่จำเป็น ให้ใช้ไฟล์ PDF หรือ txt ซึ่งเปิดได้ทุกเครื่องและเปิดเร็วกว่า
   
การจัดระเบียบ
    - ใช้ Tags (ป้าย) เป็นวิธีการจัดระเบียบบทความแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นสูง และง่าย เหมือนเขียนบนป้ายสติ๊กเกอร์แล้วแปะบนหน้าแฟ้ม ไม่เหมือนกับหมวดหมู่ที่จำกัด ป้ายนี้สามารถติดกับบทความได้ไม่จำกัด
    - แท็กที่ดีจะสื่อหัวข้อของบทความนั้น แต่ไม่เฉพาะเกินไปจนไม่มีบทความอื่นที่มีแท็กเดียวกัน
    - ไม่ควรใช้แท็กที่เป็นชื่อเฉพาะอย่างเดียว จนทำให้มีจำนวนแท็กมากเกินไป ทำใหผู้อ่านการค้นหาหัวข้อที่ต้องการได้ลำบาก
    - ใช้แท็กที่มีการสะกดเป็นมาตรฐาน เพื่อลดแท็กซ้ำซ้อน

Last edited by suannon @home (2006-03-11 12:04:42)

Offline

#2 2006-03-03 10:55:08

Kuuga_Freedom
ผู้ดูแลบอร์ด
From: Old Trafford
Registered: 2005-03-14
Posts: 2,550

Re: มาทำ Suannonweb กันเถอะ

อยากให้เปลี่ยน BG ที่หน้าแรกของทั้ง2เว็บ เป็นสี ชมพู-ฟ้า อ่ะครับ

Offline

#3 2006-03-03 11:25:58

suannon @home
ผู้ดูแลบอร์ด
From: skn #24 / UW 132
Registered: 2005-03-12
Posts: 1,221
Website

Re: มาทำ Suannonweb กันเถอะ

Kuuga_Freedom wrote:

อยากให้เปลี่ยน BG ที่หน้าแรกของทั้ง2เว็บ เป็นสี ชมพู-ฟ้า อ่ะครับ

สำหรับดีไซน์ suannonweb คงจะเปลี่ยน เพราะตอนนี้ดูจืดมากๆ แต่ผมไม่ค่อยเก่งเว็บดีไซน์ (ขี้เกียจมากกว่า) ก็จะนำไปพิจารณา ให้มีสีโรงเรียนเป็นส่วนประกอบครับ

ลองดูต้นแบบดีไซน์ที่พัฒนาขึ้นมาครับ

http://suannonweb.com/Test/ (Style K-Kularbnon)

http://suannonweb.com/Test/test.htm (Style Clean Sheet)

http://suannonweb.com/sknacth/ (ความพยายามแก้เว็บโรงเรียนให้ใช้ HTML ที่ถูกต้อง)

ใครคิดว่าทำได้ดีกว่านี้ ก็ขอเชิญให้ส่งผลงานเข้ามา ถ้าดีอาจนำไปปรับใช้

Offline

#4 2006-03-03 11:37:06

Kuuga_Freedom
ผู้ดูแลบอร์ด
From: Old Trafford
Registered: 2005-03-14
Posts: 2,550

Re: มาทำ Suannonweb กันเถอะ

http://suannonweb.com/Test/

อ่าฮะ อันนี้สวยดีแล้วครับ แต่ว่า ตรงบล็อกกลางยังจืดอยู่หน่อย แต่ BG หลังสุดสวยมากแล้วครับ;)

Offline

#5 2006-03-03 11:54:21

~ผักบุ้ง~
สมาชิก
From: รู้ไปทำไม?
Registered: 2006-01-05
Posts: 651

Re: มาทำ Suannonweb กันเถอะ

http://suannonweb.com/Test/

อันนี้สวยค่ะ คิดว่าทำตรงกลางให้ใสหน่อย แบบว่าให้เห็นสีพื้นหลังอ่ะค่ะจะสวยมาก

ปล.แล้วแต่จะพิจารณานะค่ะ มันอาจดูเว่อร์ไปหน่อยแต่คงสวยเช้งเลย


๛I LoVe SKN.๛

|‼"[P][a][K][b][u][N][g]"‼|

Offline

#6 2006-03-03 12:44:34

MagiSter•Negi•Magi
สมาชิก
From: มาโฮระ
Registered: 2006-01-09
Posts: 3,094

Re: มาทำ Suannonweb กันเถอะ

Kuuga_Freedom wrote:

http://suannonweb.com/Test/

อ่าฮะ อันนี้สวยดีแล้วครับ แต่ว่า ตรงบล็อกกลางยังจืดอยู่หน่อย แต่ BG หลังสุดสวยมากแล้วครับ;)

อือ ใช่สวยกว่าอันอื่น  ออนี้หรอภารกิจที่พี่ว่าอ่า

Offline

#7 2006-03-03 12:59:02

suannon @home
ผู้ดูแลบอร์ด
From: skn #24 / UW 132
Registered: 2005-03-12
Posts: 1,221
Website

Re: มาทำ Suannonweb กันเถอะ

Kuuga_Freedom wrote:

ตรงบล็อกกลางยังจืดอยู่หน่อย

ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะทำไงดี คือไม่อยากใส่ BG ซ้ำเข้าไป ในตรงกลาง มันจะทำให้ข้อความอ่านยาก และดูแปลกๆ

ถ้าทำตัวอักษรเป็นสี อาจจะเพิ่มสีสันเข้าไปได้โดยยังคงรักษาความสะอาด และถ้าใส่กราฟฟิกตรงเมนูซ้ายก็น่าจะดี

และคิดว่าตัวอักษร ข้อความแต่ละย่อหน้า อ่านยากหรือง่าย ควรปรับช่องไฟ ระยะระหว่างบรรทัดหรือไม่ เพราะในบอร์ดมักจะชอบเว้นบรรทักระหว่างข้อความ

Offline

#8 2006-03-03 13:15:25

127
ผู้ดูแลบอร์ด
Registered: 2005-04-05
Posts: 128

Re: มาทำ Suannonweb กันเถอะ

พี่โอม ผมเคยบอกว่า อยากเป็นคนเขียนข่าวอ่า เคยได้พาสเวิร์ดหน้านั้นแล้วครับ แต่เปิดไม่ได้

ทำงายดีคร้าบบ


Home isn't where you live but it can understand you.  :

Offline

#9 2006-03-03 13:51:32

suannon @home
ผู้ดูแลบอร์ด
From: skn #24 / UW 132
Registered: 2005-03-12
Posts: 1,221
Website

Re: มาทำ Suannonweb กันเถอะ

ส่งรหัสใหม่ไปให้แล้วครับ ถ้าเปิดไม่ได้ลองเช็คขยะหรือ encoding ครับ

เว็บไซต์จะเน้นข่าวสาร ทั้งประกาศจาก ร.ร. และ ข่าวแนวบทความจากวงในที่น่าอ่านกว่าข่าวธรรมดาๆ กับ บทบรรณาธิการ (ความเห็น) ผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นข่าวได้ด้วยเช่นกัน แต่ว่าควรมีหมวดหมู่ข่าวอะไรบ้าง เพื่อใช้จัดระเบียบเนื้อหา

Last edited by suannon @home (2006-03-03 14:45:27)

Offline

#10 2006-03-05 21:11:31

sonicboom_ohm
ผู้บัญชาการ
From: [S]K[N] # 29 *
Registered: 2006-01-04
Posts: 818

Re: มาทำ Suannonweb กันเถอะ

มีอะไรดีมั่งอะคับ ไอสวนฯนนท์เว็บที่พี่ว่ามาอะ


535_111548-bigthumbnail.jpg

Offline

#11 2006-03-06 00:49:49

~p_wizard_a~
เด็กปั๊ม
From: SKN#29 304 --> 603
Registered: 2006-01-23
Posts: 1,649

Re: มาทำ Suannonweb กันเถอะ

เออที่โอมพูดมาก็น่าสนใจนะ


... ♪♫

656viu1574588058u.png

Offline

#12 2006-03-06 13:02:02

suannon @home
ผู้ดูแลบอร์ด
From: skn #24 / UW 132
Registered: 2005-03-12
Posts: 1,221
Website

Re: มาทำ Suannonweb กันเถอะ

ก็คือจะเป็นเว็บไซต์ที่มีเรื่องราวของโรงเรียน ที่มีความสำคัญกับนักเรียน สไตล์นักเรียน โดยนักเรียน ของนักเรียน

ต่างจากเว็บโรงเรียนที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน จะทำให้น่าสนใจ น่าเข้ากว่าเว็บโรงเรียน (ตอนนี้แค่มีบอร์ดก็ชนะแล้ว)

Offline

#13 2006-03-06 14:35:36

thundra
สมาชิก
From: ลอยไปมา
Registered: 2005-04-16
Posts: 779

Re: มาทำ Suannonweb กันเถอะ

ใช่ๆเข้าเว็บนี้บ่อยมากๆๆแต่เว็บร.ร.คงเข้าซักปีละครั้ง

Offline

#14 2006-03-07 06:44:49

suannon @home
ผู้ดูแลบอร์ด
From: skn #24 / UW 132
Registered: 2005-03-12
Posts: 1,221
Website

Re: มาทำ Suannonweb กันเถอะ

Clip_10.jpg
นี่คือดีไซน์เดิมของ websuannon.com ก่อนที่จะล่มไปเมื่อเดือนมีนาคมของปีที่แล้ว

หมวดหมู่เนื้อหาที่มีอยู่ในตอนนี้

วิชาการ

   ศิลปะ

   ภาษาต่างประเทศ

   คณิตศาสตร์

   การงานและอาชีพ

   พลศึกษา

   วิทยาศาสตร์

   สังคมศึกษา

   ภาษาไทย

กิจกรรม

   วงโยธวาทิต

   เชียร์และแปรอักษร

   ชุมนุม

   ลูกเสือ-เนตรนารี

   กีฬา

   รักษาดินแดน

ประกาศ ร.ร.

แนะแนว

ข้อมูลโรงเรียน

ชีวิตนักเรียน

สถิติ

Offline

#15 2006-03-07 08:49:41

wunMapraw
สมาชิก
Registered: 2005-03-14
Posts: 8,005

Re: มาทำ Suannonweb กันเถอะ

อ่า ชอบ websuannon.com

แต่ทำแบบใหม่ก็ดี
http://suannonweb.com/Test/ อันนี้อะงับ > <

Offline

#16 2006-03-07 11:28:33

suannon @home
ผู้ดูแลบอร์ด
From: skn #24 / UW 132
Registered: 2005-03-12
Posts: 1,221
Website

Re: มาทำ Suannonweb กันเถอะ

โอเคได้ปรับปรุงเว็บ http://suannonweb.com/ ไปใช้รูปแบบจาก http://suannonweb.com/Test/ แล้วนะ
ยังต้องการผู้อัพเดตข่าว และเขียนเว็บเพิ่มเติม ใครสนใจติดต่อเราได้ ดูตัวอย่างข่าวได้ที่เว็บ

Offline

#17 2006-03-07 17:27:23

127
ผู้ดูแลบอร์ด
Registered: 2005-04-05
Posts: 128

Re: มาทำ Suannonweb กันเถอะ

คิดถึง websuannon.com จังเลยครับ พี่โอม คิคิ

ส่วนโฆษณา >>

รีบ ๆ ติดต่อกันมาเร็ว ๆ นะคร้าบบ จะได้เป็นผู้สื่อข่าวสมัครเล่น ขำขำ ^^"


Home isn't where you live but it can understand you.  :

Offline

#18 2006-03-08 08:07:27

suannon @home
ผู้ดูแลบอร์ด
From: skn #24 / UW 132
Registered: 2005-03-12
Posts: 1,221
Website

Re: มาทำ Suannonweb กันเถอะ

คิดถึง suannon.net จัง (ต้นแบบของ websuannon) น้องก็เคยเป็นนักเขียนข่าวเลย ยังเก็บเมลที่ขอสมัครอยู่เลย เมื่อ 2003-10-27 2:06

เปลี่ยนระบบใหม่หมด ยังเก็บ Backup ไว้ที่บ้านเลย แต่ไม่อยากใช้ระบบนั้นแล้ว

กระทู้เอกลักษณ์เว็บสวนนนท์ http://suannonweb.com/board/viewtopic.php?id=63 ขุดมาให้อ่านกันอีกที หลักการหลายอย่างยังใช้อยู่

เพิ่มเติม: ไม่ทราบว่า กน. ชุดใหม่จะมาร่วมทำเว็บ/บอร์ดนี้อย่างสองรุ่นก่อนเปล่า แต่ผมไม่รู้จักใครในรุ่นนี้เลย (รุ่นของน้องชายเรา) ทั้งในบอร์ดและเป็นส่วนตัว

Last edited by suannon @home (2006-03-10 12:29:15)

Offline

#19 2006-03-11 11:26:39

suannon @home
ผู้ดูแลบอร์ด
From: skn #24 / UW 132
Registered: 2005-03-12
Posts: 1,221
Website

Re: มาทำ Suannonweb กันเถอะ

วันนี้ปรับปรุงเว็บไซต์ suannonweb.com ดังต่อไปนี้:
* ปรับปรุง Layout หน้าแรก และ หน้าข่าว เพิ่มการแบ่งคอลัมน์ เพื่อใช้พื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
* เพิ่มหมวดหมู่ใหม่เพื่อครอบคลุมเนื้อหา สำหรับ บทความ ลิงก์ ภาพ และ ไฟล์
* เพิ่มกราฟฟิก Header ใหม่สำหรับ ส่วน news และ ส่วน team (พร้อม Header graphic ในส่วนที่ยังไม่เปิดบริการ)
* เพิ่มคุณสมบัติให้นักเขียนโอนกรรมสิทธิ์บทความไปยังผู้เขียนอื่น
* เปลี่ยนระบบลิงก์ถาวรจาก /ชื่อส่วน/ชื่อบทความ เป็น /ชื่อส่วน/เลขประจำบทความ/ชื่อบทความ เพื่อกันปัญหาคนลืมใส่ ชื่อใน URL ของบทความ
* สร้างฟอร์มใหม่สำหรับเนื้อหาที่เป็นข่าวโดยเฉพาะ
* เพิ่มการแสดงข้อมูล ผู้แต่ง วันที่เวลาโพสต์ และ การจัดหมวด ของบทความ ในหน้าของบทความ
* เพิ่มการแสดง วันที่โพสต์ ในหน้าแรกและสรุปใจความ เช่น "6 ชั่วโมงที่แล้ว" เป็นต้น
* ปรับปรุง CSS เพิ่มในส่วนของ โค้ดถอนกรอบจากภาพ ปรับความกว้างคอลัมน์
* เอาเมนูส่วนที่ยังไม่เปิดออกไป ย้ายลิงก์ Webboard ไว้ท้ายเมนูเพื่อให้คลิกง่ายๆ
* ใช้คอลัมน์ที่สร้างใหม่ ทำลิงก์นำทาง บทความหน้า/หลัง ให้ดูดีขึ้น และเข้าใจง่ายขึ้น

ทดสอบการแสดงผลใน Firefox 1.5.0.1, Internet Explorer 7.0.5296.0, Opera 9.0

ตอนนี้ในส่วนข่าว น่าจะใช้งานได้ในระดับเบื้องต้น (ยังไม่ได้ทำหน้าแบ่งหมวดหมู่ย่ิอยๆ ฯลฯ)

ส่วนต่อไปที่จะพัฒนาคือ ส่วนลิงก์ ที่จะรวมลิงก์เว็บนักเรียน เว็บห้อง เว็บรุ่น เว็บหน่วยงานโรงเรียน เครือสวนกุหลาบ และ เว็บในวงการศึกษา

เปิดรับลงทะเบียนนักเขียนแล้วครับ http://suannonweb.com/team/3/register

Last edited by suannon @home (2006-03-11 12:03:44)

Offline

#20 2006-04-13 19:44:53

สวนฯกลับ
สมาชิก
From: ณ ส.ก.น
Registered: 2006-01-30
Posts: 129
Website

Re: มาทำ Suannonweb กันเถอะ

ชอบอันนี้อ่า http://suannonweb.com/Test/test.htm


Ω  ζ ﮞ ∂ ή٭ .......  .  .  .  กลับ  Ω

401 *   
Chee2 !!! skn # 027

Offline

#21 2006-04-13 20:53:08

Tangmae*
Suannonweb Team
From: จากเกาะ CJR
Registered: 2005-03-15
Posts: 5,327

Re: มาทำ Suannonweb กันเถอะ

http://suannonweb.com/

อ่อรูปโรงเรียนข้างบน ลงเอาไปทำให้มันดูดีกว่านี้ดีไหมอ่ะ

คราบน้ำฝนเขลอะเลย


ถ้าเป็นแบบใหม่ อันนี้สวยคับ http://suannonweb.com/Test/


Red-Airi.png
โลกของใคร โลกของมัน    Tangmae's เอ็กตีน
ตัดให้ขาดเลยฉับๆ ตัดให้ขาดเลยฉับๆ อย่ามัวเสียดาย ร้องไห้อยู่เลย
SKN ,#28  Generation

Offline

#22 2006-04-13 22:46:04

suannon @home
ผู้ดูแลบอร์ด
From: skn #24 / UW 132
Registered: 2005-03-12
Posts: 1,221
Website

Re: มาทำ Suannonweb กันเถอะ

สวนฯกลับ wrote:

ชอบอันนี้อ่า http://suannonweb.com/Test/test.htm

และ

SkN~Prae wrote:

ถ้าเป็นแบบใหม่ อันนี้สวยคับ http://suannonweb.com/Test/

บอกมาทั้งสองอันสวย ก็เลือกไม่ถูกสิครับ อิอิอิ ดีไซน์ที่สองตอนนี้ไปอยู่หน้าแรกเรียบร้อยแล้วครับ ส่วนดีไซน์แรกก็เป็นเอกลักษณ์ดีครับ

SkN~Prae wrote:

http://suannonweb.com/
อ่อรูปโรงเรียนข้างบน ลงเอาไปทำให้มันดูดีกว่านี้ดีไหมอ่ะ

คราบน้ำฝนเขลอะเลย

ทำได้อยู่แล้ว มี Photoshop อะไรก็เป็นไปได้

นอกจากดีไซน์แล้วอยากให้มีเนื้อหาด้วยครับ จะได้มีอะไรให้เข้าไปอ่าน ตอนนี้ก็มี BM iiz1 รับหน้าที่อัพข่าวคนนึงแล้ว อยากให้มีหลายคน วิธีการอัพอัพไม่ยากหรอก ถ้าน้องเคยอัพ MSN Spaces หรือ ไดอารี่ วิธีการจะคล้ายมากๆ เพียงแต่สิ่งที่เขียนลงไปในช่องไม่ใช่เรื่องส่วนตัว เป็นเรื่องของโรงเรียนแทนไง ก็สมัครตามลิงก์นะครับ ผู้ที่สมัครไปแล้วพี่ได้ปรับให้เข้าไปเขียนได้แล้วครับ หน้าล็อกอินตามอีเมลที่ได้รับนะครับ

เดี๋ยวจะโพสต์วิธีการอย่างละเอียดให้เห็นกันครับ

Offline

#23 2006-04-13 23:02:08

GunNz~
สมาชิก
Registered: 2005-10-09
Posts: 3,597

Re: มาทำ Suannonweb กันเถอะ

^^น่าจะเอา 2 อันมารวมกันเรยจะได้สวย ๆ
ชอบรูปแบบแบบ http://suannonweb.com/Test/test.htm
แต่ชอบรูปของ http://suannonweb.com/Test/ ที่เปนรูป ร.ร.ขึ้นตรงหัวอ่ะ
ปล.รูปโรงเรียนถ้าทำเปนคล้าย เปนสีไม้ระบาย  แบบลายเส้น ๆ อ่ะ (เค้าเรียกไรอ่ะไม่รู้จัก 555+) สวยเลยล่ะ

Offline

#24 2006-04-13 23:14:20

wunMapraw
สมาชิก
Registered: 2005-03-14
Posts: 8,005

Re: มาทำ Suannonweb กันเถอะ

i'm a guitarist wrote:

^^น่าจะเอา 2 อันมารวมกันเรยจะได้สวย ๆ
ชอบรูปแบบแบบ http://suannonweb.com/Test/test.htm
แต่ชอบรูปของ http://suannonweb.com/Test/ ที่เปนรูป ร.ร.ขึ้นตรงหัวอ่ะ

เห็นด้วยเลยอะ ชอบรูปแบบของอันแรก แต่ว่าชอบรูปข้างบนของอันที่ 2 อะค่ะ ^^

Offline

#25 2006-04-13 23:28:36

GunNz~
สมาชิก
Registered: 2005-10-09
Posts: 3,597

Re: มาทำ Suannonweb กันเถอะ

55+ ไอเดีย ๆ
ปล.1 เราแอดเมล์อ้อปายนะ รับด้วย ๆ
ปล.2 ข่าวน่าจาอัปเดตหน่อยอ่ามันเก่าเจง ๆ แต่ละข่าว 800 วันมาแล้ว ก้เกือบ 3 ปีอ่ะ -*- 55+
ปล.3 ไอเราก้ทำไม่เปนแล้วไปว่าเค้า

Offline

Board footer

Powered by FluxBB