Suannon Board

You are not logged in.

#1 2011-02-02 23:52:05

Jxmen
สมาชิก
Registered: 2011-02-02
Posts: 2

รุ่น 11 ปี 36 มารายงานตัวหน่อยเร็วๆ

หวัดดีเพื่อนๆ ชมพู-ฟ้า ทุกๆ ท่าน เราชื่อ อนันต์ ชื่อเล่นว่า ใหม่ ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น โยธิน เมื่อก่อนเราเป็นนักกีฬาวอลเล่ย์บอล จบ ม.6 ปี 36 รุ่น 11 เพื่อนๆ รีบๆ มารายงานตัวกันนะคร๊าบ

ชื่อ อนันต์  ปันนารินทร์ ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น โยธิน ปันนารินทร์
ชื่อเล่น ใหม่ เป็นนักกีฬาวอลเล่ย์บอล
รุ่น 11 ปี 2536
E-Mail : yothin-p@hotmail.com
Mobile : 08-5336-3482 , 08-5216-6210
อาชีพ : จำหน่าย ติดตั้งกล้องวงจรปิด Network Wifi

Last edited by Jxmen (2011-02-05 20:46:44)

Offline

#2 2011-05-27 08:25:22

picmee OSKN13
สมาชิก
Registered: 2011-05-27
Posts: 9

Re: รุ่น 11 ปี 36 มารายงานตัวหน่อยเร็วๆ

ปี 36 หมายถึงเข้ามหาลัยปี 36 ใช่ไหมคะ

OSKN 11 == เข้าม. 1 ปี 30 == (จบม.6) เข้ามหาวิทยาลัย ปี 36

เขาไปรวมตัวกันใน fb อ่ะค่ะ

Offline

Board footer

Powered by FluxBB