Suannon Board

You are not logged in.

#1 2009-10-19 14:57:46

neofilm
สมาชิก
Registered: 2009-10-19
Posts: 13

อบรมหนังสั้นฟรี ณ สกน. พร้อมแจกเงิน !!!

Offline

#2 2009-10-19 15:59:57

satoru
ผู้ดูแลบอร์ด
From: มศก.66 & ส.ก.น.27
Registered: 2005-03-15
Posts: 7,081

Re: อบรมหนังสั้นฟรี ณ สกน. พร้อมแจกเงิน !!!

ศิษย์เก่าอาุยุเกินทำไงดี:lol:

Offline

#3 2009-10-19 20:56:26

neofilm
สมาชิก
Registered: 2009-10-19
Posts: 13

Re: อบรมหนังสั้นฟรี ณ สกน. พร้อมแจกเงิน !!!

มาดูได้นะครับพี่ 5555

Offline

#4 2009-10-24 14:13:05

calliope
ผู้ดูแลบอร์ด
Registered: 2005-03-30
Posts: 721

Re: อบรมหนังสั้นฟรี ณ สกน. พร้อมแจกเงิน !!!

อยากทำ


you know, exactly why we do here...

Offline

#5 2009-10-26 14:10:45

MiyaCatZ
Suannonweb Team
From: OSKN 605#27
Registered: 2006-05-09
Posts: 3,855
Website

Re: อบรมหนังสั้นฟรี ณ สกน. พร้อมแจกเงิน !!!

รู้สึกจะมีบางท่านอยากกลับไปเป็นเด็กมัธยมอีกรอบนะคะ lol

แหม...น่าจะจัด workshop ตั้งแต่ปีก่อนๆ เอิ้กกก

(จบไปแล้วทำไมมีแต่กิจกรรมน่าสนใจ?)

Offline

#6 2011-05-05 16:41:04

chanin17
Banned
Registered: 2010-07-21
Posts: 13

Re: อบรมหนังสั้นฟรี ณ สกน. พร้อมแจกเงิน !!!

ศิษย์เก่าอยากไปทำไงครับบบบ  cool

Offline

Board footer

Powered by FluxBB