Suannon Board

You are not logged in.

#1 2005-04-14 19:53:44

ice thitiwat_kimji(เทรุ)
สมาชิก
Registered: 2005-03-12
Posts: 740
Website

ลงรูปยังไงอ่ะ สอนหน่อยดิ

ลงไม่เป็นอ่ะ


warwick   stremmer  5    in mydrem

Offline

#2 2005-04-17 14:34:37

nam
สมาชิก
Registered: 2005-03-12
Posts: 311

Re: ลงรูปยังไงอ่ะ สอนหน่อยดิ

เราก็ไม่เปง - -


อ่านทามมัย................ใครให้อ่าน............. - -

Offline

#3 2005-04-20 15:43:05

thundra
สมาชิก
From: ลอยไปมา
Registered: 2005-04-16
Posts: 779

Re: ลงรูปยังไงอ่ะ สอนหน่อยดิ

Offline

#4 2005-04-20 16:33:48

al2m-junk
สมาชิก
From: suankularb non
Registered: 2005-03-12
Posts: 58
Website

Re: ลงรูปยังไงอ่ะ สอนหน่อยดิ

ก็ใส่ ยูอาแอล ของรุบ ลงไป จิ -*-
ไปหาที่อัพโหลด รุบเอา เห่อๆ อย่างเช่น จาก ตอรี่ไทยเปนต้น -*-

...............
แค่น้านแหละ

Offline

#5 2005-04-20 21:51:57

ice thitiwat_kimji(เทรุ)
สมาชิก
Registered: 2005-03-12
Posts: 740
Website

Re: ลงรูปยังไงอ่ะ สอนหน่อยดิ

อเ


warwick   stremmer  5    in mydrem

Offline

#6 2005-04-20 21:52:58

ice thitiwat_kimji(เทรุ)
สมาชิก
Registered: 2005-03-12
Posts: 740
Website

Re: ลงรูปยังไงอ่ะ สอนหน่อยดิ

งง


warwick   stremmer  5    in mydrem

Offline

#7 2005-04-20 22:20:02

Junno
สมาชิก
From: skn.27 - - GE20 E65 KU69 *
Registered: 2005-03-12
Posts: 5,119
Website

Re: ลงรูปยังไงอ่ะ สอนหน่อยดิ

Offline

#8 2005-04-21 18:20:40

ice thitiwat_kimji(เทรุ)
สมาชิก
Registered: 2005-03-12
Posts: 740
Website

Re: ลงรูปยังไงอ่ะ สอนหน่อยดิ

งงอยู่ดีอ่ะ


warwick   stremmer  5    in mydrem

Offline

#9 2005-04-22 10:00:44

thundra
สมาชิก
From: ลอยไปมา
Registered: 2005-04-16
Posts: 779

Re: ลงรูปยังไงอ่ะ สอนหน่อยดิ

Offline

#10 2005-04-22 10:03:11

thundra
สมาชิก
From: ลอยไปมา
Registered: 2005-04-16
Posts: 779

Re: ลงรูปยังไงอ่ะ สอนหน่อยดิ

เย้ๆได้แล้วขอบคุณมากเลยครับ

Offline

#11 2005-04-22 21:11:51

ice thitiwat_kimji(เทรุ)
สมาชิก
Registered: 2005-03-12
Posts: 740
Website

Re: ลงรูปยังไงอ่ะ สอนหน่อยดิ

Last edited by ice thitiwat_kimji(เทรุ) (2005-04-22 21:16:55)


warwick   stremmer  5    in mydrem

Offline

#12 2005-04-22 21:12:58

ice thitiwat_kimji(เทรุ)
สมาชิก
Registered: 2005-03-12
Posts: 740
Website

Re: ลงรูปยังไงอ่ะ สอนหน่อยดิ

ทำไมลงมะติดอ่ะ


warwick   stremmer  5    in mydrem

Offline

#13 2005-04-22 21:17:29

ice thitiwat_kimji(เทรุ)
สมาชิก
Registered: 2005-03-12
Posts: 740
Website

Re: ลงรูปยังไงอ่ะ สอนหน่อยดิ

ใครก็ได้บอกหน่อย


warwick   stremmer  5    in mydrem

Offline

#14 2005-04-22 23:08:58

Junno
สมาชิก
From: skn.27 - - GE20 E65 KU69 *
Registered: 2005-03-12
Posts: 5,119
Website

Re: ลงรูปยังไงอ่ะ สอนหน่อยดิ

อ่อๆ

c:\my documents\my pictures\Q11455.JPG

ไม่ถือเปน url นะ - -

ถ้าเปง url น่ะ จะขึ้นต้นด้วย http://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.jpg เป็นต้นน่ะ

วิธีนำรุปจากเครื่องของเรา ลงในเนท ก็คือที่บอกไปอะ

Offline

#15 2005-04-24 08:32:22

ice thitiwat_kimji(เทรุ)
สมาชิก
Registered: 2005-03-12
Posts: 740
Website

Re: ลงรูปยังไงอ่ะ สอนหน่อยดิ

ง่ะ


warwick   stremmer  5    in mydrem

Offline

#16 2005-04-24 21:19:59

bankkubpom
คนแลดูบอร์ด
Registered: 2005-04-22
Posts: 359

Re: ลงรูปยังไงอ่ะ สอนหน่อยดิ

แล้วของเราติดมะ

Offline

#17 2006-07-23 15:51:29

cAnl\lal3i$-KnOtz
สมาชิก
From: pAKmOl2
Registered: 2006-01-07
Posts: 85

Re: ลงรูปยังไงอ่ะ สอนหน่อยดิ

เทสๆ


We 'r  pAKmOl2...#24

Offline

#18 2006-07-24 02:21:14

suannon @home
ผู้ดูแลบอร์ด
From: skn #24 / UW 132
Registered: 2005-03-12
Posts: 1,219
Website

Re: ลงรูปยังไงอ่ะ สอนหน่อยดิ

จริงๆ แล้ว ไม่จำเป็นต้องไปฝากรูปที่อื่นเลยนะครับ เว็บบอร์ดของเรามีที่ฝากรูปให้

วิธีการลงรูปไปพร้อมกับกระทู้หรือคำตอบ

1. แทนที่จะใช้ฟอร์ม "ตอบทันใจ" ข้างใต้กระทู้ เพื่อตอบกระทู้ ให้คลิกลิงก์ "โพสต์คำตอบ/Upload รูป"
2. ลิงก์จะพาไปยังหน้า "ตอบกระทู้" ก็พิมพ์ตอบกระทู้อย่างปกติ
3. ทีนี้ก็มาถึงการลงรูป ข้างใต้ช่องกรอกข้อความจะมีฟอร์ม "อัพโหลดรูป" ให้เลือกว่าจะลงกี่รูป โดยปกติจะเลือกเป็น 0 ช่อง (ไม่ลงรูป)
4. เลือกจำนวนช่องก็ Browse ไปเลือกรูป คลิก Open แล้วทำซ้ำตามจำนวนรูปที่ต้องการลง
5. ตรวจทานทุกอย่างเรียบร้อยคลิก "ส่ง"
6. รอจนกระทั่งขึ้นหน้าบอกว่าส่งไปเรียบร้อยแล้ว (ถ้ารูปเยอะรอนานหน่อย)
7. เสร็จแล้วครับ

Offline

#19 2007-02-25 11:37:20

+---[$]---+:::
สมาชิก
Registered: 2006-12-30
Posts: 58

Re: ลงรูปยังไงอ่ะ สอนหน่อยดิ

จะลองทำดูจ้า...........


-- *((--->> :S:c a L a <<---))* --

Offline

Board footer

Powered by FluxBB