Suannon Board

You are not logged in.

#126 2007-01-30 21:37:03

suannon @home
ผู้ดูแลบอร์ด
From: skn #24 / UW 132
Registered: 2005-03-12
Posts: 1,219
Website

Re: ปฎิวัติเวบโรงเรียนกันดีกว่า โหวตกันเยย!!

ไม่ต้องทำทั้งหมดหรอกครับ ที่เขียนไปพี่ไม่ได้หวังว่าน้องจะทำให้หมดหรอก เลือกอะไรที่ทำได้ก็ทำมาได้เลยครับ

Offline

#127 2007-02-02 22:31:37

อ๋องคุง
สมาชิก
From: โยโกฮามา
Registered: 2006-12-23
Posts: 669
Website

Re: ปฎิวัติเวบโรงเรียนกันดีกว่า โหวตกันเยย!!

ดีดีดี


สวนกุหลาบตราบนานผ่านเวลา
สวนกุหลาบศึกษาหาความรู้
สวนกุหลาบซาบซึ้งพระคุณครู
สวนกุหลาบคือผู้ที่รู้ดี

Offline

#128 2007-02-04 20:51:56

wunMapraw
สมาชิก
Registered: 2005-03-14
Posts: 8,005

Re: ปฎิวัติเวบโรงเรียนกันดีกว่า โหวตกันเยย!!

อยากทำค่ะ รูปกราฟิกเนี่ย
แต่ทำแล้วอายคนอื่นเขา - -"


ปล.ความจริงคือ จะมาบอกว่า ชอบลายเซ็นพี่โอมม๊ากๆ ><

Offline

#129 2007-02-10 16:47:56

อ๋องคุง
สมาชิก
From: โยโกฮามา
Registered: 2006-12-23
Posts: 669
Website

Re: ปฎิวัติเวบโรงเรียนกันดีกว่า โหวตกันเยย!!

อยากเห็นรูปแบบใหม่


สวนกุหลาบตราบนานผ่านเวลา
สวนกุหลาบศึกษาหาความรู้
สวนกุหลาบซาบซึ้งพระคุณครู
สวนกุหลาบคือผู้ที่รู้ดี

Offline

#130 2007-02-10 17:07:21

suannon @home
ผู้ดูแลบอร์ด
From: skn #24 / UW 132
Registered: 2005-03-12
Posts: 1,219
Website

Re: ปฎิวัติเวบโรงเรียนกันดีกว่า โหวตกันเยย!!

Offline

#131 2007-02-10 23:25:06

อ๋องคุง
สมาชิก
From: โยโกฮามา
Registered: 2006-12-23
Posts: 669
Website

Re: ปฎิวัติเวบโรงเรียนกันดีกว่า โหวตกันเยย!!

เว็บโรงเรียนทำรูปแล้วแต่ไม่อยากส่งกลัวไม่สวย


สวนกุหลาบตราบนานผ่านเวลา
สวนกุหลาบศึกษาหาความรู้
สวนกุหลาบซาบซึ้งพระคุณครู
สวนกุหลาบคือผู้ที่รู้ดี

Offline

#132 2007-05-15 12:24:20

Marko
สมาชิก
Registered: 2006-12-18
Posts: 211

Re: ปฎิวัติเวบโรงเรียนกันดีกว่า โหวตกันเยย!!

Offline

#133 2007-05-15 12:41:15

suannon @home
ผู้ดูแลบอร์ด
From: skn #24 / UW 132
Registered: 2005-03-12
Posts: 1,219
Website

Re: ปฎิวัติเวบโรงเรียนกันดีกว่า โหวตกันเยย!!

Offline

#134 2007-05-15 13:50:53

MiyaCatZ
Suannonweb Team
From: OSKN 605#27
Registered: 2006-05-09
Posts: 3,855
Website

Re: ปฎิวัติเวบโรงเรียนกันดีกว่า โหวตกันเยย!!

ไม่เก่งเรื่องกราฟฟิกเลย - -*

เขียนเรื่องก็พอได้ แต่ไม่รู้จะเขียนอะไรอะค่ะ จำกัดเรื่องด้วยมั้ยคะ?

Offline

#135 2007-05-15 13:57:29

suannon @home
ผู้ดูแลบอร์ด
From: skn #24 / UW 132
Registered: 2005-03-12
Posts: 1,219
Website

Re: ปฎิวัติเวบโรงเรียนกันดีกว่า โหวตกันเยย!!

อันนี้ต้องไปคุยกับพี่เขาน่ะครับ กระทู้นี้เป็นเรื่องของเว็บ ร.ร. (skn.ac.th) ส่วนตอนนี้ suannonweb ต้องการนักเขียนอยู่ครับ รายละเอียดที่ http://suannonweb.com/board/viewtopic.php?id=800

Offline

#136 2007-05-15 14:12:35

i.duxz !*
Suannonweb Team
From: 01 " 07 # CHEER.
Registered: 2005-09-18
Posts: 7,901
Website

Re: ปฎิวัติเวบโรงเรียนกันดีกว่า โหวตกันเยย!!

กราฟฟิคแบบ ใน ซิก ในอวาต้าเนี่ย
ได้มั้ยฮะ -....-.?

Offline

#137 2007-05-15 14:26:10

MiyaCatZ
Suannonweb Team
From: OSKN 605#27
Registered: 2006-05-09
Posts: 3,855
Website

Re: ปฎิวัติเวบโรงเรียนกันดีกว่า โหวตกันเยย!!

Offline

#138 2007-05-15 21:06:54

suannon @home
ผู้ดูแลบอร์ด
From: skn #24 / UW 132
Registered: 2005-03-12
Posts: 1,219
Website

Re: ปฎิวัติเวบโรงเรียนกันดีกว่า โหวตกันเยย!!

ไปอ่านในกระทู้ "มาทำ Suannonweb กันเถอะ" นั้นนะครับ ตรงที่ Update จะบอกไว้ทั้งหมดครับ

Offline

#139 2009-11-04 19:16:30

Tilox
Suannonweb Team
Registered: 2005-04-11
Posts: 18

Re: ปฎิวัติเวบโรงเรียนกันดีกว่า โหวตกันเยย!!

ยินดีด้วยนะ 2ล้านแล้ว (เข้ามาดูช้าไปหน่อย)

Offline

Board footer

Powered by FluxBB