Suannon Board

You are not logged in.

#1 2010-07-31 11:22:51

eyeshield999
สมาชิก
Registered: 2010-01-22
Posts: 6

10 คำถาม ยอดฮิต กับ การสอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

[[ TOP 10]] 10 คำถาม ยอดฮิต กับ การสอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (Update 25 ก.ค.53)

อันดับ 10. โครงการรับตรง คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จะรับประมาณกี่คน และแต่ละปีจะมีจำนวนผู้เข้าสอบประมาณปีละกี่คน
ตอบ ปีที่แล้ว (2552) ตามประกาศกำหนดไว้ ศูนย์รังสิต รับ 300 คน มีผู้สมัครสอบ 5179 คน (แต่จะรับเกินทุกปี โดยปี 2552 รับ 371 คน) ศูนย์ลำปาง ปีที่แล้ว รับ 120 คน มีผู้สมัครสอบ 450 คน (รับจริง 151 คนเชียว)
        ***สำหรับในปี 2553 ที่น้องๆ ม.6 จะสอบนี้ คาดว่าจำนวนรับ คงจะเหมือนเดิม....

อันดับ 9. จากที่ปัจจุบันการสอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จะเปิดสอบ โดยรับนักศึกษา ทั้งที่ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง ถามว่าสามารถสมัครสอบได้ทั้งสองศูนย์หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ (น้องสามารถเลือกได้ศูนย์เดียว) และการที่จะสมัครสอบที่ศูนย์ลำปางได้ น้องจะต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือเท่านั้น ส่วนศูนย์รังสิตนั้น เปิดรับสมัครนักเรียนจากทั่วประเทศ 

อันดับ 8. การสอบตรงนิติศาสตร์นั้น มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าสอบเอาไว้หรือไม่ เพียงไร
ตอบ คุณสมบัติหลักๆของผู้สมัคร คือ
    1) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (คนที่จบ ม.6 แล้ว สอบตรงไม่ได้)
    2) มีเกรดเฉลี่ย 4 เทอม (ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ต่ำกว่านี้อด ต้องไปยื่นคะแนนรอบแอดมิชชั่นเท่านั้น)

อันดับ 7. จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องสอบ SMART I และหากสอบ SMART I ไปแล้ว จะถูกตัดสิทธิการสอบตรงนิติศาสตร์หรือไม่
ตอบ SMART I เป็นการจัดสอบของคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี น้องๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ ไม่จำเป็นต้องสอบแต่อย่างใด แต่หากน้องได้ไปสอบมาแล้ว น้องก็ไม่ถูกตัดสิทธิการสอบตรงนิติศาสตร์ เพราะ การสอบ SMART I นั้นไม่ถือว่าเป็นการสอบตรง

อันดับ 6. หากสมัครสอบตรงนิติศาสตร์แล้ว จะสามารถสอบตรงของคณะอื่น ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้

อันดับ 5. การสอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ใช้วิชาใดบ้างในการสอบ
ตอบ     1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ร้อยละ 10
    2) ความสามารถในการใช้กฎหมาย ร้อยละ 30
    3) เรียงความ ร้อยละ 10
    4) ย่อความ ร้อยละ 10
    5) ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20
    6) ความถนัดเชิงวิชาการ (SAT) ร้อยละ 20

อันดับ 4. ข้อสอบออกยากไหม
ตอบ ถ้าข้อสอบออกง่าย ทุกคนคงสอบติดกันหมด โดยที่ไม่ต้องอ่านหนังสือ ดังนั้น จะว่าไปแล้ว หากเตรียมตัวมาพร้อม ข้อสอบที่ทำก็จะถือว่าง่าย แต่หากไม่เตรียมตัวเลย นั่นแหล่ะ ข้อสอบก็จะยาก
        อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะเตรียมตัวหรือไม่เตรียมตัวก็ตาม จะมีอยู่วิชาหนึ่งที่ออกยากเสมอ คือ วิชาภาษาอังกฤษ (แม้การสอบปี 2552 จะลดความยากลงมาแล้ว แต่ก็ยังถือว่า ยาก อยู่ดี)
        นอกจากนี้ วิชา กฎหมาย ในการสอบปี 2552 ก็ยากขึ้นกว่าเดิมมาก และยังมีการหลอกโน้น นี่ นั่น มากมาย ข้อสอบบางข้อดูเหมือนง่าย แต่แฝงไว้ด้วยกลลวง เอาไว้หลอกคนที่สะเพร่า ไม่ทันคิดให้ดี

อันดับ 3. แล้วจะเตรียมตัวอย่างไร
ตอบ ต้องเตรียมตัวตามวิชาที่ออกสอบดังที่กล่าวไปข้างต้น วิชากฎหมายต้องอ่านกฎหมายพื้นฐาน และฝึกตีความกฎหมาย เรียงความกับย่อความ ต้องฝึกฝนโดยการทำบ่อยๆ และใช้เวลาในการเขียนในน้อยที่สุด วิชาภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการทำ Reading (ฝึกทำแบบฝึกหัดพวก Passage เยอะๆ) และสุดท้ายวิชาความถนัดเชิงวิชาการ ต้องฝึกทำข้อสอบที่ตรงตามแนวข้อสอบโดยตรง เพราะแบบฝึกหัดในส่วนนี้ มีเยอะ แต่ว่าทางมหาวิทยาลัยจะเลือกมาออกแค่บางเรื่องเท่านั้น

อันดับ 2. การสอบตรงนิติศาสตร์นั้น มีกำหนดการรับสมัครเมื่อใด แล้วจะสอบเมื่อใด
ตอบ ปี 2552 การเปิดรับตรง จะเปิดรับสมัครทาง Internet ที่ www.reg.tu.ac.th วันที่ 15-29 ก.ย.52 ส่วนวันสอบนั้น คือ วันที่ 8 พ.ย.52
        สำหรับ ในปี 2553 ช่วงเวลาในการรับสมัคร และวันสอบ คงไม่ต่างจากเดิมมากนัก

อันดับ 1. ใช้ GAT PAT ในการสอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์หรือไม่
ตอบ ไม่ใช้ เนื่องจากคะแนน GAT PAT นั้น จะนำมาใช้กับ โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง และโครงการนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เท่านั้น ไม่มีการนำมาใช้ในโครงการรับตรงตามปรกติแต่อย่างใด

Last edited by ken#24 (2010-08-01 22:25:27)

Offline

Board footer

Powered by FluxBB