Suannon Board

You are not logged in.

#1 2011-06-02 17:59:05

matimon1
สมาชิก
Registered: 2011-02-02
Posts: 2

[ฝากประกาศ]ขอเชิญชาวสวนกุหลาบร่วมกันโหวต"ตึกยาว"ในโครงการbeat2010

ขอเชิญชาวสวนกุหลาบร่วมกันโหวต"ตึกยาว"ให้เป็นผู้ชนะในโครงการ BEAT 2010กันนะครับ

โครงการBEAT หรือ Building Energy Award of Thailand เป็นโครงการอนุรักษ์พลังงานจัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานร่วมกับ19องค์กรอันได้แก่
1.สถานศึกษา 3 แห่ง
2.สถานีโทรทัศน์ 2 แห่ง
3.ผู้ผลิตรายการ 3 แห่ง
4.โรงพยาบาล 3 แห่ง
5.มหาวิทยาลัย 4 แห่ง
6.ห้างสรรพสินค้า 2 แห่ง
7.องค์กรวิชาชีพ 2 แห่ง
โดยจะมีการจัดแข่งขันอนุรักษ์พลังงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี แล้วให้คะแนน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยของเรา ส่ง "ตึกยาว" หรือ "อาคารสวนกุหลาบฯ" เข้าแข่งขัน นอกจากนี้คะแนนส่วนหนึ่งยังมาจากการโหวตผ่านเว็บไซต์ด้วย
ขั้นตอนการโหวตผ่านเว็บไซต์
1.เข้าเว็บไซต์ http://www.beat2010.net
2.ลงทะเบียน แล้วยืนยันการเป็นสมาชิกในอีเมล์
3.ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
4.กดปุ่ม"BEAT Vote โหวตอาคารยอดนิยม" ทางแถบเมนูด้านซ้าย
5.กดเมนู"ร่วมโหวต"แถบด้านบนในหน้าต่างใหม่
6.โหวต"ตึกยาว"ในหมวดอาคารขนาดเล็ก

*หมายเหตุ สามารถโหวตได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ชื่อผู้ใช้ ต่อ 1 วัน
อย่าลืมนะครับ ทุกโหวตของท่านมีค่าสำหรับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ช่วยกันโหวตทุกวันนะครับ

FROM : ชุมนุมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (Public Relation Club)

Offline

Board footer

Powered by FluxBB