Suannon Board

You are not logged in.

#26 2006-02-24 08:54:13

My father's name Nongsak
สมาชิก
From: samesky
Registered: 2006-01-04
Posts: 993

Re: รับผลสอบวันไหนอ่ะ??!!

แต่ก่อนไปรับผลสอบจะมีพวกรู้ไปหมดมาบอกเกรดเราก่อน  ไม่รู้มันไปขุดมาจากไหน แต่ตรงเผง


ไม่ว่าผู้ใดล้วนมีคู่อริ  มิอาจพิชิตไร้ผู้ต่อต้าน !

Offline

#27 2006-02-24 10:36:42

-MigaRiN-
สมาชิก
From: ^.^ shihochan ...
Registered: 2006-01-27
Posts: 1,023

Re: รับผลสอบวันไหนอ่ะ??!!

โอ้ย...กลัวตกเลขจังงเลยค่ะ ..ไม่อยากรู้คะแนนสอบเลยย


'...เป็นเหมือนชีวิต
             แต่...เป็นหมือนลมหายใจ...
                              คนเราจะอยู่ได้ยังไง  ถ้าไม่มี ลมหายใจ '

Offline

#28 2006-02-24 18:47:30

---(**PUNTKRUB**)---
อัครมหาเสนาบดี
Registered: 2006-01-24
Posts: 1,030

Re: รับผลสอบวันไหนอ่ะ??!!

neutralเรา...กลัวตกทุกวิชาเลยอ่ะ  neutral

Offline

#29 2006-02-24 18:49:30

idOlez
สมาชิก
From: HUM-ENG , KASET :)
Registered: 2005-03-12
Posts: 1,562
Website

Re: รับผลสอบวันไหนอ่ะ??!!

เพื่อนเราบางคนมันรู้ผลสอบกันแล้วอ่ะ
( แม่ของเพื่อนในกลุ่มนั้นเป็น อ.)

Offline

Board footer

Powered by FluxBB